Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018

(13:59 | 05/04/2018)

Chi tiết xem file đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bao_cao_thang_1_20180207.pdf