Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg, Công điện số 732/CĐ-TTg và Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quý I năm 2018

(15:22 | 10/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   74_BC-TCTLN689signed_201805090306487950.pdf