Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo, Điều hành của UBND và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018

(13:56 | 01/06/2018)

​ 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   133_BC-UBNDsigned_201805310423233320.pdf