Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

(15:09 | 01/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   134_BC-UBNDsigned_201806010326058100.pdf