Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử quý II năm 2018

(09:21 | 24/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   154_BC-UBNDsigned_201806231039422850.pdf