Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(11:54 | 06/07/2018)

​ 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   159_BC-UBNDsigned_20180705035724930.pdf