Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018

(11:55 | 06/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   168_BC-UBNDsigned_201807050338234160.pdf