Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 01/2014/QĐv--TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(11:56 | 06/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   170_BC-UBNDsigned_201807050313078900.pdf