Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(22:37 | 01/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   153_BC-UBNDsigned_201806291039273000.pdf