Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

(22:38 | 01/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   158_BC-UBNDsigned_201807090346428760.pdf