Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả triển khai nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kiên Giang năm 2017 và giải pháp cải thiện PCI năm 2018

(22:50 | 01/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   183_BC-UBNDsigned_20180724100920900.pdf