Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018.

(09:43 | 07/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   202_BC-UBNDsigned_201808060933368160.pdf