Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020.

(08:57 | 13/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   216_BC-UBNDsigned_201808130825378530.pdf