Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(09:08 | 13/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   140_BC-BCDsigned_201808130845445830.pdf