Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động tái cơ cấu kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020

(08:45 | 15/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   216_BC-UBNDsigned_20180813084826730.pdf