Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

(08:44 | 05/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   266-BC-BCS_201808091021065360.pdf