Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện Cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng VN

(08:46 | 05/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   54-BC-BCDCVD_201808091023127690.pdf