Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm

(07:32 | 12/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   255-BC-BCS_201808091003025420.pdf