Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018

(16:18 | 23/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   250_BC-UBNDsigned_201809200746455650.pdf