Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018) trên địa bàn tỉnh Kiênn Giang

(08:34 | 12/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   281_BC-UBNDsigned_201810090941357710.pdf