Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(09:39 | 12/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   268_BC-UBNDsigned_201810090953201410.pdf