Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 689/CT-TTg, Công điện 732/CĐ-TTg và Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 09 tháng đầu năm 2018

(16:28 | 31/10/2018)

​  

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   381-BC-SNNPTNTsigned_201810310236126240.pdf