Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 8 năm 2014, của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2014-2018).

(09:00 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   311_BC-UBNDsigned_201812030332435770.pdf