Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:03 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   352_BC-UBNDsigned_201812030324234120.pdf