Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016-2018.

(09:03 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   206_BC-BCDsigned_201812031040044910.pdf