Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020.

(09:05 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   219_BC-BCDsigned_201812031025272410.pdf