Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

(09:08 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   344_BC-UBNDsigned_201812031002065870.pdf