Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả 05 năm thực hiện Công ước Quốc tế (SAR 79) về tìm kiếm cứu nạn trên biển giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:23 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   337_BC-UBNDsigned_201811200935378110.pdf