Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(08:31 | 21/12/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   350_BC-UBNDsigned_201812200927522200.pdf