Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:37 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   22_BC-UBNDsigned_201901230934091660.pdf