Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:38 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   24_BC-UBNDsigned_201901230937083940.pdf