Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính sách mới

Xem với cỡ chữAA

Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2018

(14:10 | 15/05/2018)

Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN; Kinh doanh đa cấp phải có vốn điều lệ 10 tỷ đồng; Quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán... là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC  hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Theo đó, từ ngày 01/5/2018, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể:

- Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được trừ đối với trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng (một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp).

- Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt định mức quy định hoặc không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hồ sơ sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.

- Tăng mức chi được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động,… lên tối đa 03 triệu đồng/tháng/người; nhưng phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

+ Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về nghĩa vụ bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cũng theo Thông tư  số 25/2018/TT-BTC, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau… Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá một tháng lương bình quân thực tế.

Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

Theo Thông tư số 04/2018/TT-BCT của Bộ Tài chính, các mặt hàng muối và trứng đáp ứng được các điều kiện sau đây thì sẽ không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:

- Có xuất xứ từ các nước ASEAN;

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN;

- Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mã số cụ thể hàng hóa của mặt hàng muối và trứng gia cầm được quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BCT.  Đồng thời, việc nhập khẩu muối và trứng gia cầm từ các nước ASEAN không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật về việc công bố lượng hạn ngạch thuế quan và quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan muối và trứng gia cầm hàng năm.

Thông tư số 04/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 17/5/2018.

Kinh doanh đa cấp phải có vốn điều lệ 10 tỷ đồng

Đó là nội dung đáng chú ý quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 02/5/2018, theo đó, tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng những điều kiện quy định sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

- Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định này.

- Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

- Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

- Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm lưu trữ, xuất trình hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật công ty đa cấp không được phép kinh doanh các loại mặt hàng như: thuốc, trang thiết bị y tế, các loại thuốc thú y, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, phế phẩm diệt côn trùng,  các sản phẩm diệt khuẩn hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế cùng các loại hóa chất nguy hiểm. Các sản phẩm nội dung thông tin số.

Cũng theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, các hành vi kinh doanh đa cấp bị cấm được mở rộng từ tổ chức đến cá nhân như:  cấm doanh nghiệp, người kinh doanh đa cấp yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Cấm yêu cầu người khác phải mua số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Đặc biệt, doanh nghiệp đa cấp bị cấm cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, lợi ích của người tham gia mạng đa cấp. Cấm cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo trong hội nghị, hội thảo hoặc qua tài liệu.

Quy định mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán

Chính phủ vừa ban hành Nghị địnhsố 41/NĐ-CP  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, từ 1/5/2018,  sẽ phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với các hành vi sau: Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cá nhân tẩy xoá chứng từ kế toán cũng sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP,  mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định; báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Đối với một trong các hành vi: Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định; áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận thì sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không lập báo cáo tài chính theo quy định; lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán; lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong đó, với lĩnh vực kế toán, về xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán; áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán; áp dụng sai quy định về kỳ kế toán; áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

BBT