Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh ngày 23/02/2017

(08:02 | 23/02/2017)

 Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ngày 23/02/2017.

 

Chủ tịch

PHẠM VŨ HỒNG

Sáng

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Quốc.

Chiều

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Phú Quốc.

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch

MAI VĂN HUỲNH

 

 

Sáng

Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 về việc tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại huyện Hòn Đất.

 

 

 

Chiều

Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 về việc tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại huyện Hòn Đất.

 

Phó Chủ tịch

MAI ANH NHỊN

Sáng

Dự Hội nghị tổng kết năm 2016 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chiều

Dự Hội nghị tổng kết năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Phó Chủ tịch

LÊ THỊ MINH PHỤNG

Sáng

Họp Hội đồng Thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất và tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Chiều

Xử lý công việc.