Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Phân công nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020.

(23:43 | 08/01/2020)

Ngay sau khi kết thúc hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã ký ban hành quyết định phân công các sở ngành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020 (Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 02/01/2020) với 24 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể:

 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,23% so với năm 2019 (tổng sản phẩm GRDP đạt 71.755,1 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 2.458 USD; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 0,13% so với năm 2019 (tương đương 30.470 tỷ đồng); tổng sản lượng lúa đạt 4,295 triệu tấn; giá trị sản xuất thủy sản tăng 3,38% so với năm 2019 (tương đương 31.731,7 tỷ đồng); sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.000 tấn (trong đó, sản lượng tôm nuôi 85.000 tấn); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 51.697,4 tỷ đồng, tăng 8,47% so với năm 2019; tổng kim ngạch xuất khẩu 780 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 121.749 tỷ đồng; thu ngân sách 11.540 tỷ đồng; chi ngân sách 16.486 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 6.108,9 tỷ đồng; chiếm 37,1% chi ngân sách; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 48.000 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông ấp và liên ấp dự kiến thêm 382 km; phấn đấu có thêm 15 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 79 xã.

 

Tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96,06%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12,5%; giải quyết việc làm cho 35.000 lượt người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 88%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,5%; giảm tỷ lệ sinh 0,19‰, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5,18‰; giảm tai nạn giao thông so cùng kỳ; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 13,7%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 10,7%; công tác tuyển quân đạt 100%.

 

Trên cơ sở Nghị quyết số Nghị quyết số 279/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Bảo hiểm Xã hội tỉnh tham mưu thực hiện 03 chỉ tiêu; Sở Tài chính; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện 02 chỉ tiêu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương thực hiện 04 chỉ tiêu; Sở Xây dựng; Sở Giao dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện 01 chỉ tiêu. Đồng thời, giao Cục Thống kê là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở, ngành được phân công, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng theo quy định, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bùi Kiên