Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Chuyển nhượng đất không đủ điều kiện bị phạt bao nhiêu?

(13:27 | 10/02/2020)

Chuyển nhượng đất không đủ điều kiện; không thực hiện đăng ký biến động đất đai trong thời hạn quy định 30 ngày thì bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai với mức rất cao.

Anh Nguyễn Văn có 2 thửa đất: Thửa 202m2 nhận chuyển nhượng từ năm 2015, đất chưa có giấy tờ; thửa 1200m2, hai bên đã làm hợp đồng tại Văn phòng công chứng trên địa bàn cách nay đã 2 năm nhưng chưa làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Vậy, khi anh Văn muốn làm thủ tục sang tên thì có bị xử phạt VPHC hay không?

 

Xử phạt chuyển nhượng đất không đủ điều kiện đến 40 triệu đồng

 

Siết chặt giao dịch, chuyển nhượng đất trái phép tại các đặc khu.

 

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp QSDĐ; góp vốn bằng QSDĐ khi có các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận; đất không có tranh chấp; QSDĐ  không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất (Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013).

 

Nghị định 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định có nhiều điểm mới về xử phạt đối với hành vi này. Theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định, hành vi chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bằng QSDĐ khi không đủ điều kiện bị phạt tiền với mức như sau:

 

Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSDĐ  không đủ một trong các điều kiện: Đối với khu vực nông thôn xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng; khu vực đô thị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

 

Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSDĐ không đủ từ hai điều kiện trở lên: Đối với khu vực nông thôn xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng; khu vực đô thị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

 

Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 40 triệu đồng).

 

Về thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai là 2 năm theo Luật Xử lý VPHC năm 2012, nhưng Nghị định này có riêng Điều 4 để quy định chi tiết thời điểm tính thời hiệu. Đối với hành vi vi phạm đã kết thúc quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì thời hiệu tính từ thời điểm chấm dứt hành vi. Đối với hành vi vi phạm đang thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi.

 

Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt đối với hành vi VPHC đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; đối với hành vi VPHC đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp xử phạt đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản VPHC chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt.

 

Từ những quy định nêu trên, tuy người chuyển nhượng cho anh Văn vi phạm một điều kiện (đất chưa có Giấy chứng nhận), nhưng do đã hết thời hiệu xử phạt (quá 2 năm kể từ thời điểm thực hiện xong giao dịch chuyển nhượng đất) nên sẽ không bị xử phạt theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

 

Xử phạt chậm sang tên sổ đỏ đến 20 triệu đồng

 

Điểm a Khoản 4, Khoản 6 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế QSDĐ thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong QSDĐ là di sản thừa kế.

 

Sau khi kí hợp đồng chuyển nhượng trong thời hạn không quá 30 ngày, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động (sang tên sổ đỏ). Trường hợp không thực hiện theo đúng quy định, người sử dụng đất sẽ bị xử phạt. Mức phạt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP đối với khu vực nông thôn trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng, quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng; khu vực đô thị mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định với khu vực nông thôn. Đây là mức phạt đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 20 triệu đồng).

 

Ngoài hình thức phạt tiền, người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Bùi Đức Độ