Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cần có những tiêu chuẩn gì?

(09:21 | 13/02/2020)

Được công nhận danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” là mơ ước, vinh hạnh của tất cả các thầy cô giáo. Vậy, để nhận danh hiệu đó, nhà giáo nói chung, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở nói riêng phải có những tiêu chuẩn gì?

Cô Hà Thị Oanh giáo viên ở đảo Thổ Chu.

 

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, Nhà giáo Ưu tú” thì danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng: Nhà giáo trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên…; lãnh đạo các cơ sở giáo dục; công chức, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục… tiêu chuẩn cụ thể như sau:

 

Tiêu chuẩn 1: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

 

Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

 

Tiêu chuẩn 3: Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải đủ 03 điều kiện sau đây:

 

Điều kiện thứ nhất, đã có 07 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (CSTĐCS) hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh hiệu CSTĐCS và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng. Ví dụ: (1) Cô A có 7 lần được tặng danh hiệu CSTĐCS, trong đó có năm 2019 được tặng CSTĐCS là năm liền kề với năm 2020 cô A được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. (2) Thầy B có 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp (cùng cấp với CSTĐCS là cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh…), trong đó có năm 2019 được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện là năm liền kề với năm 2020 thầy B được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. (3) Cô C có 03 lần được tặng danh hiệu CSTĐCS và 04 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có năm 2019 được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện là năm liền kề với năm 2020 cô C được đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

 

Điều kiện thứ hai, 01 lần được tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ.

 

Điều kiện thứ ba, 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

 

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo số lần được tặng danh hiệu CSTĐCS, giáo viên dạy giỏi rút xuống còn 05 lần, thay vì 07 lần như đã nêu trên.

 

Tiêu chuẩn 4:  Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở phải có: (1) Thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên. (2) Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh đã được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu.

 

Tiêu chuẩn 5: Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

 

Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trình tự, thủ tục phải thông qua các bước: Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm; tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận; họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ (Điều 16). Hồ sơ trình: Bản khai thành tích Mẫu số 01; bản sao các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hồ sơ xét đề nghị phải thông qua Hội đồng cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Nhà nước.

Bùi Đức Độ