Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Đẩy mạnh thực hiện đầu tư công năm 2020

(14:40 | 09/03/2020)

Tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện đầu tư công với kế hoạch vốn năm 2020 hơn 6.108 tỷ đồng, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 3 phải cao hơn so với cùng kỳ, cuối quý III/2020 đạt tỷ lệ tối thiểu 65% và đến ngày 31/01/2021 đạt từ 95% kế hoạch vốn trở lên.

Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu đô thị Tây Bắc, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang).

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Tỉnh nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 thuộc trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, công trình để theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ về lập và điều chỉnh hồ sơ dự án, thiết kế - dự toán, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, lập khối lượng thanh quyết toán… đảm bảo tiến độ chung của tỉnh. Các đơn vị giải ngân không đạt chỉ tiêu sẽ xem xét điều chuyển vốn, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời người đứng đầu đơn vị đó bị xử lý trách nhiệm.

 

Tỉnh rà soát lại các đơn vị tư vấn năng lực yếu kém thực hiện không đạt yêu cầu phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần trong thời gian qua đề nghị xem xét cắt hợp đồng, không giao thêm hợp đồng mới. Tỉnh kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp đơn vị thi công chậm tiến độ, thi công không đảm bảo chất lượng theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Xử lý dứt điểm các công trình do vướng mắc về thủ tục còn kéo dài, không thực hiện được; chấn chỉnh, tăng cường thực hiện nghiêm các quy định trong đấu thầu.

 

Tỉnh ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, xây dựng nông thôn mới, công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và người nghèo, công trình thiết chế văn hóa xã, các bệnh viện tỉnh, các công trình phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

 

Cùng với đó, tỉnh rà soát, kiện toàn Ban Quản lý dự án đảm bảo năng lực, điều kiện theo đúng quy định; chấn chỉnh và nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định dự án, thiết kế - dự toán. Tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố nơi có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Những công trình có giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ khi lập dự án phải đi đôi với lập phương án bồi thường, hỗ trợ để đưa vào tổng mức đầu tư, nhằm khắc phục tình trạng khi triển khai dự án được duyệt thiếu vốn bồi thường, hỗ trợ. Các dự án nhiều khó khăn trong bồi thường tập trung triển khai hoàn thành công tác bồi thường mới đăng ký bố trí vốn thực hiện đầu tư dự án.

 

Tỉnh kiểm soát và thẩm định chặt chẽ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, tổng mức đầu tư các dự án được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh. Rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung đầu tư các công trình hoàn thành đồng bộ, cấp bách đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đời sống dân sinh. Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công về tuân thủ quy định của pháp luật.

Lê Huy Hải