Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Thời điểm nào, địa điểm nào không được uống rượu, bia?

(14:54 | 09/03/2020)

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập”.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

 

Nghiêm cấm công chức, viên chức có hành vi uống rượu, bia vào giờ nghỉ trưa (ảnh Minh họa)

 

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nghị định có hiệu lực thi hành ngay, điều chỉnh về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; việc thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

 

Đối tượng được quan tâm nhất là người chưa thành niên trước tác hại của rượu, bia, Luật nghiêm cấm: Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

 

Trước đây việc quy định về văn hóa nơi công sở về hành vi cán bộ, công chức uống rượu, bia chưa thật sự đầy đủ, có chăng chỉ thể hiện trong các văn bản của ngành, trong nội quy, quy chế của đơn vị nên chưa có chế tài đủ mạnh để thiết lập kỷ cương, kỷ luật công vụ. Nay Luật nghiêm cấm “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập”(Khoản 5 Điều 5)

 

Luật chính thức áp dụng quy định cán bộ, công chức, viên chức…không được uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập là bước tiến quan trọng trong việc phòng, chống những tác hại của rượu, bia, góp phần vào công cuộc đổi mới ở nước ta. Trong nhóm đối tượng bị nghiêm cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập…quy định tại Khoản 5 Điều 5, Luật không áp dụng cho người lao động, học sinh, sinh viên chưa đủ 18 tuổi, bởi vì người chưa đủ 18 tuổi thì bị nghiêm cấm uống rượu, bia.

 

Một số hành vi nghiêm cấm khác được nhiều người quan tâm như: Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 “8. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Cụ thể hóa điều khoản sửa đổi này, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, xử phạt mạnh tay đối với hành vi này.

 

Luật quy định địa điểm không được uống rượu, bia bao gồm: (1) Cơ sở y tế. (2) Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. (3) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. (4) Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. (5) Cơ sở bảo trợ xã hội. (6) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia. (7) Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ (Điều 10).

         

Theo Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, ngoài các địa điểm đã được nêu trên còn có 03 nơi là địa điểm công cộng không được uống rượu, bia bao gồm: (i) Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực.(ii) Nhà chờ xe buýt. (iii) Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia (Điều 3).

Bùi Đức Độ