Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2020

(20:47 | 22/03/2020)

Ngày 18-3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 379/UBND-KTTH về việc tiếp tục tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2020

Năm 2020, với mục tiêu xã hội hóa các hoạt động về truyền thông trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng Giờ trái đất (28-3) theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao.

 

 

Đẩy mạnh, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và đề nghị các đơn vị điện lực triển khai thực hiện một số nội dung sau:


Tiếp tục quan tâm tăng cường việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu điện năng cho sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 của tỉnh, cũng như cả nước.


Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/C-T-TTg 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện và Chỉ thị số 1931/CT-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.


Đấy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng.


Các sở, ngành và UBND cấp huyện rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh.


Công ty Điện lực Kiên Giang chủ động phối hơp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tổ chức đoàn thể, tổ chức tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức sử dụng điện về trách nhiệm và các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chi nhánh điện lực trực thuộc phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR)./.
 

Đan Linh