Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

(11:15 | 24/03/2020)

Thực hiện Công văn số 2025/VPCP-NC ngày 17-3-2020 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành công văn gửi các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan.

Đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là nguồn nước sinh hoạt tại trung tâm các huyện, thành phố.

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25-11-2019 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án hành chính; xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có vi phạm theo quy định của pháp luật.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các cở sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường thì kịp thời xử lý, khắc phục sự cố, minh bạch thông tin; kịp thời hướng dẫn người dân giảm thiểu tác hại của sự cố và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; đặc biệt là khẩn trương có các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, nhất là nguồn nước sinh hoạt tại trung tâm các huyện, thành phố.

 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định của Luật Giám định tư pháp, nhất là phục vụ kịp thời công tác giải quyết án kinh tế, tham nhũng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 08-01-2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Bộ Tư pháp theo quy định.

 

Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng liên quan thống kê, rà soát, có giải pháp cụ thể khắc phục triệt để tình trạng để người bị kết án phạt tù trốn thi hành án ở ngoài xã hội. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các vụ tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong các hoạt động thanh tra, trong các cơ quan khác có chức năng chống tham nhũng, cơ quan bảo vệ pháp luật.

 

Thực hiện đánh giá thực trạng, dự báo tình hình tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý và đề ra các giải pháp phòng, chống trong thời gian tới.

Bích Dân