Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo 4 văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh

(14:45 | 19/05/2020)

Sở Tài chính vừa công bố về việc lấy ý kiến dự thảo 4 văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2020.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã dự thảo hoàn chỉnh các dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết; trong đó, tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật soạn thảo theo Mẫu số 03 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 


Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật góp ý từ ngày 13-5 đến ngày 13-6-2020, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025; tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung chi, mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Việc lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định pháp luật để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, hoàn chỉnh văn bản.

 

CÁC VĂN BẢN DỰ THẢO GÓP Ý

Đức Nghĩa