Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Người làm báo tiếp tục rèn luyện, thực sự là chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền

(14:26 | 19/06/2020)

Các cơ quan báo chí (CQBC) của tỉnh thời gian qua có nhiều đóng góp tích cực cho công tác thông tin, tuyên truyền (TTTT), định hướng dư luận, góp phần thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, cùng với đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ (ĐHĐB) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

Các nhà báo đang tác nghiệp.- Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang cho biết: Công tác báo chí và thông tin trên báo chí Kiên Giang thời gian qua có sự đổi mới và phát triển. Các CQBC Kiên Giang thật sự là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang, là phương tiện chủ chốt trong công tác tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với Đảng, chính quyền.

 

Báo chí Kiên Giang thông tin, phản ánh khá toàn diện và kịp thời các sự kiện quan trọng; chủ động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng, Tỉnh ủy, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều phóng viên, biên tập viên báo, đài Kiên Giang lăn xả với phong trào, bám sát thực tiễn cuộc sống để đưa tin, viết bài.


Một điểm mới trong công tác tuyên truyền trên báo, đài thời gian gần đây là chấp hành tốt định hướng tuyên truyền của tỉnh thông qua cuộc giao ban báo chí, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu năm 2020 đến nay, ngoài tuyên truyền nhiệm vụ thường xuyên, báo, đài tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ĐHĐB các cấp, nhất là đại hội cơ sở.

 

Từ kết quả của công tác tuyên truyền, nhân dân ý thức được trách nhiệm của mình, chấp hành quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương, tự phòng tránh và giãn cách xã hội. Hầu như trên các số báo của Báo Kiên Giang, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đều có thông tin về quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội cấp cơ sở. Điểm mới tiếp theo là mạnh dạn đưa tin, bài những lĩnh vực có tính bức xúc và phản ánh nhiều kỳ, tạo sự chú ý cho người đọc, người nghe, người xem.

 

Bên cạnh những mặt tích cực, báo chí Kiên Giang cần thấy được những hạn chế của mình. Nhìn một cách tổng thể, sự đổi mới, nâng lên chưa nhiều, chưa đồng đều, chưa thu hút người đọc, người nghe, người xem, chưa chú ý đến sự hài hòa giữa tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với giải trí, nhất là trên phát thanh, truyền hình...

 

Báo chí Kiên Giang phải xác định mình là lực lượng chủ lực


- Phóng viên: Định hướng phát triển báo chí và tuyên truyền trên CQBC của tỉnh thời gian tới như thế nào, thưa đồng chí?


- Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn: Theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Kiên Giang có 3 CQBC gồm Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, tạp chí Chiêu Anh Các của Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang. 


Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, CQBC và hệ thống TTTT trong toàn tỉnh cần tích cực tham gia công tác TTTT, phản ánh quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. CQBC luôn đổi mới tư duy, đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức hoạt động. Đội ngũ làm báo cần thể hiện rõ bản lĩnh chính trị bằng ngòi bút, ống kính, máy quay phản ánh, động viên, cổ vũ tích cực phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh.

 

Từ nay đến cuối năm 2020, một trong những nội dung cần tập trung tuyên truyền là việc chuẩn bị và tiến hành ĐHĐB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong từng đợt tuyên truyền, chú ý tuyên truyền những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội ở từng cấp, ngành; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian tới. CQBC cần tuyên truyền phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương năm 2020; tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi gắm niềm tin vào đại hội.

 

Bên cạnh đó cần có bài viết đấu tranh, ngăn chặn, phản ánh kịp thời quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và ĐHĐB các cấp. Các CQBC tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là chống tư tưởng chủ quan. Trong công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị nói riêng, báo chí Kiên Giang phải xác định mình là lực lượng chủ lực, đi đầu. Từng CQBC, người làm báo tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, thực sự là chiến sĩ trên mặt trận TTTT.


- Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!
 

Tây Hồ