Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

DỰ KIẾN CUỐI THÁNG 8-2020: Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020-2025)

(15:06 | 23/06/2020)


Hôm qua, 22-6, đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cho ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020-2025) để thông qua kế hoạch đại hội. 


Đại hội thi đua yêu nước tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020-2025”, dự kiến diễn ra trong một ngày, khoảng thời gian từ ngày 25 đến 30-8-2020. Tổng số đại biểu dự đại hội 420 người (224 đại biểu chính thức, 146 đại biểu khách mời, 50 đại biểu trong ban tổ chức và phục vụ đại hội). Việc phân bổ đại biểu phù hợp số lượng quy định theo hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu tham dự được căn cứ vào tình hình thực tế các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, có tỷ lệ hợp lý đại biểu là nữ, là người dân tộc, tôn giáo, độ tuổi, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác (công nhân, nông dân, ngư dân, chiến sĩ...). 100% đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, danh hiệu vinh dự Nhà nước (thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ, nghệ nhân), Huân chương Lao động hạng ba trở lên, chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ tháng 9-2015 đến nay... 


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lâm Minh Thành đề nghị ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V (2020-2025) rà soát, kiện toàn, bổ sung thành viên ban tổ chức và tổ giúp việc; theo dõi đại hội điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở và có báo cáo tổng kết làm cơ sở tổ chức đại hội cấp tỉnh. Cơ quan thường trực, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng đề cương kịch bản tổng thể, qua đó các cơ quan được phân công bám theo đề cương, chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện. Đồng thời, từng cơ quan, đơn vị có kế hoạch, kịch bản chi tiết, sau đó cơ quan đầu mối lồng ghép các nội dung vào kịch bản chung của đại hội…

 

Tú Anh