Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo

(09:30 | 30/07/2020)

Chiều 29-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020).

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.


Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo và Nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.


Từ ngày đầu mới thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn đặt công tác tuyên giáo ở vị trí đặc biệt quan trọng. Trải qua 90 năm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành Tuyên giáo đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên làm tròn trách nhiệm mà Đảng và Nhân dân giao phó. Công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, động viên, rèn luyện, tập hợp, tổ chức, hướng dẫn Nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng; góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.


Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, công tác Tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy đòi hỏi ngành Tuyên giáo tỉnh nhà không ngừng phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

 

“Để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới công tác tuyên giáo phải được tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phải theo kịp khoa học công nghệ, hiện đại đáp ứng theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Phải gắn chặt nhiệm vụ chính trị với phong trào cách mạng của quần chúng, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, tư tưởng, thống nhất ý chí hành động trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội”. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị nói. 


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu ngành Tuyên giáo tỉnh nhà cần chủ động bám sát, nắm chặt diễn biến và dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, quan tâm phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Đồng thời tăng cường công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, văn hóa, văn nghệ. Chú trọng tham mưu thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đề nghị công tác Tuyên giáo cần tập trung hướng về cơ sở, xác định cơ sở là địa bàn tác chiến của công tác Tuyên giáo, nhất là công tác tuyên truyền. Vì vậy, ngành Tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phù hợp cho cơ sở để thực hiện nhiệm vụ Tuyên giáo. Báo, Đài phải tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, phải nắm vững chủ trương xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, phát triển tỉnh nhà; phải làm sao để những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thông tin chính thống đến được kịp thời, đầy đủ với Nhân dân ở xã, phường, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo thì công tác Tuyên giáo mới thành công…

 

Dịp này, 17 đồng chí vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.


 

Mai Hương