Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức – Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

(16:39 | 30/09/2016)

Ngày 30/9, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang.

 

Tham dự còn có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng cùng lãnh đạo các sở, ngành dự tại điểm cầu Kiên Giang.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, cả nước đã có 2.045 xã (23%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến 15/9), tăng 515 xã (5,9%) so với cuối năm 2015. Dự kiến, hết năm 2016, sẽ có khoảng 25% số xã đạt chuẩn. Còn 300 xã đạt dưới 5 tiêu chí (3,36%), giảm 26 xã so với đầu năm 2016. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của cả nước là 13,1 tiêu chí/xã. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 9 đơn vị so với năm 2015 và dự kiến, hết năm 2016, con số này là 30 đơn vị. Trong giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình là hơn 850.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ chiếm 11,6%, còn 88,4% là từ nhiều nguồn lực khác nhau như từ người dân, doanh nghiệp, tín dụng…

 

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo định hướng trọng tâm cần tập trung vào 4 nhóm nội dung thành phần, chủ yếu là hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã; thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo vệ và cải thiện môi trường; giữ vững và tăng cường an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đối với các xã đã đạt chuẩn, lựa chọn nội dung phù hợp với kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến, tổng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020 là hơn 193.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã. Thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

 

Về các giải pháp thực hiện chương trình, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình. Thực hiện nghiêm túc việc đóng góp của nhân dân trong xã để triển khai các dự án theo nguyên tắc tự nguyện.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần người dân tốt hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nêu lên những tồn tại, bất cập như: Một số nơi chưa quan tâm đến tổ chức sản xuất của nhân dân; đời sống văn hóa một bộ phận ở nông thôn còn nghèo nàn; một số nơi còn chạy theo thành tích, đánh giá nông thôn mới chưa thực chất… Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý mới trong xây dựng nông thôn mới; tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng nông thôn mới tại hội nghị; đưa doanh nghiệp về nông thôn; đưa khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh; kiện toàn nâng cao bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo nông thôn mới các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở Trung ương và địa phương để tạo sự đồng thuận của xã hội xây dựng nông thôn mới…

Bùi Kiên