Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm đến năm 2025 tỉnh Kiên Giang.

(06:30 | 02/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   46_KH-UBNDsigned_201903220647434180.pdf