Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

(15:27 | 04/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   754_QD-UBNDsigned_201904030313094810.pdf