Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

(15:29 | 04/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   45_QD-HDQLsigned_20190402074859720.pdf