Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

(07:40 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   45_KH-UBNDsigned_201903201011201140.pdf