Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch - Quyết định - Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

(07:42 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   43_KH-UBNDsigned_201903201015129360.pdf